FOCUS KAMI
PERKHIDMATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN

Klinik Aman juga boleh menyediakan servis perkhidmatan keselamatan dan kesihatan pekerjaan (Occupational Safety and Health) kepada syarikat-syarikat untuk memastikan kesihatan dan keselamatan pekerja mereka terjamin. Servis ini akan dijalankan oleh Doktor Kesihatan Pekerjaan (OHD) kami yang berdaftar dengan MMC (Malaysian Medical Council)