FOCUS KAMI
Rawatan Am

Klinik Aman menyediakan perkhidmatan rawatan am dewasa dan kanak kanak kepada pesakit yang datang mendapatkan rawatan di klinik kami.Perkhidmatan yang disediakan meliputi rawatan perubatan, rawatan susulan, khidmat nasihat dan kaunseling serta membuat rujukan ke hospital kerajaan dan swasta bagi kes-kes yang memerlukan rawatan lanjut atau rawatan pakar. Contoh perkhidmatan rawatan yang dapat kami sediakan adalah: